Bulgarian (Български)

Пумпотека – играчки под наем

Договор

Начало Под наем Договор

Договор


Договорът за участие се сключва между фирма „Ънлимитид Кидс Кеър“ АД, в качеството на собственик на системата „Пумпотека“ и доставчик на услугата играчки под наем и клиента, в качеството му на получател на услугата играчки под наем. Договорът се подписва в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните.

Подписването на договор се извършва само в офис на фирма „Ънлимитид Кидс Кеър“ АД или неин франчайз представител.

В момента услугата се предоставя само за София град за физически и юридически лица.

Основни клаузи на договора са запазване целостта и употребяемостта на играчката, както и условията за честотата и продължителността на наемане, условията за взимане, изпращане и връщане на играчката.

 
Категории Цените варират от BGL до BGL