Bulgarian (Български)

Пумпотека – играчки под наем

Депозит

Начало Под наем Депозит

Депозит

Депозит е сума, която клиентът, подписал договор за участие в системата „Пумпотека“, оставя като гаранция при получаване на клиентска карта.
Депозитът се внася в офиса на фирма “Ънлимитид Кидс Кеър“ АД, в град София, жк. Гео Милев, ул. Едисон 33 срещу издаден финансов документ.
Депозитът може да бъде преведен по банков път, като основание за превод се изписва номер на клиентска карта, след което клиентът ще получи по пощата финансов документ за превода.
Банкова информация:
Първа Инвестиционна Банка, ул. Александър Жендов 6
IBAN BG98FINV91501000047507
BIC FINVBGSF
Депозитът лимитира максималната стойност на играчката, която може да бъде наемана.
Депозитът лимитира общата максимална стойност на играчките, които могат да бъдат наемани.
Видове депозит:

Група S

Депозит до 50 лв. с включен ДДС.  Могат да бъдат наеми всички играчки в група S, като единичната или сумарната стойност на наетите продукти не може да надвишава стойността на депозита.

Група M

Депозит до 100 лв. с включен ДДС.  Могат да бъдат наеми всички играчки в група M, като единичната или сумарната стойност на наетите продукти не може да надвишава стойността на депозита.

Група L

Депозит до 150 лв. с включен ДДС.  Могат да бъдат наеми всички играчки в група L, като единичната или сумарната стойност на наетите продукти не може да надвишава стойността на депозита.

Група XXL

Депозит до 400 лв. с включен ДДС.  Могат да бъдат наеми всички играчки в група XX L, като единичната или сумарната стойност на наетите продукти не може да надвишава стойността на депозита. Групата се препоръчва за корпоративни клиенти и юридически лица.

За обичайна изправна употреба на предложената играчка, се вземат предвид всички обстоятелства, свързани с  представянето на стоката по отношение на следните елементи: качество, количество, наименование, вид, състав, отличителни черти, обичайна и възможна употреба на стоката. Изправността на стоката се доказва с приемателен протокол, в които се посочват всички характерни или обобени белези. Протоколът се подписва от собстеника на „Пумпотека“ или упълномощено от него лице и се предоставя на клиента.

Депозитът може да бъде използван от собственикът на „Пумпотека“ – фирма „Ънлимитид Кидс Кеър“ АД когато:
1.    Играчката е дефектна в момента на връщане, когато не отговаря на общоприетите очаквания – нарушена опаковка, липсващи части, надраскани или скъсани части, други повреди.
2.    Когато играчката не бъде върната в „Пумпотека“ 15 работни дни след изтичане на срока за връщане, посочен при наемане.

За удостоверение на изполвания депозит се издава счетоводна фактура на името на клиента за продажба на повредената или невърната играчка. Фактурата се изпраща по пощата на посочения от клиента адрес.

 
Категории Цените варират от BGL до BGL